Kuulien eroista

Vapaa-ajan kuulien ja FIPJP:n hyväksymien ns. virallisten kuulien eroista.

Vapaa-ajan kuulat:

Markkinoilla on useiden eri kuulavalmistajien tekemiä vapaa-ajankuulia. Asiakkaalle kaikki näyttävät samalta: pyöreiltä teräksisiltä kappaleita. Sarjaan kuuluu useimmiten nailonkassissa tai puulaatikossa myytävät kuusi kuulaa. Myös kolmen kuulan pakkauksia on markkinoilla.  Erot eri kuulien välillä muodostuvat tekotavasta ja käytetyistä materiaaleista.

Ranska ( OBUT )

Ranskalaisen kuulatehtaan OBUT:in, virallisen kuulavalmistajan, valmistamat  vapaa-ajan kuulat on tehty samalla menetelmällä kuin virallisetkin kuulat. Ne ovat onttoja ja ne on tehty ruostumattomasta teräksestä.

Kaukoitä

Kaukoidässä valmistettujen, merkittömien kuulien painot vaihtelevat (ero sarjan sisällä saattaa olla jopa 200gr) sekä pintakromaus saattaa olla helposti särkyvää. Kuulat saattavat painon saavuttamiseksi sisältää vettä, hiekkaa tai muuta täytemateriaalia, joten ne käyttäytyvät eri tavalla kuin sisältä ontot kuulat ja ovat osittain epätasapainoisia.

Useiden halpakuulien metallivaippa on n. 3mm vahvuinen kun se virallisissa kuulissa on lähes 8-9mm. Myös kestävyydessä ja muodon säilyttämisessä on suuria eroja eikä näihin vapaa-ajankuuliin  yleensä myönnetä takuita.

Tällaiset kuulat käyttäytyvät satunnaisesti verrattuna kansainvälisen liiton hyväksymiin kuuliin.

Viralliset kuulat:

Kansainvälinen liitto FIPJP (Federation International de Pétanque et de Jeu Provencal) on myöntänyt vain tietyille kuulavalmistajille ja tietyille kuulatyypeille hyväksyntänsä virallisiksi kuuliksi. Hyväksyntä on  merkitty pakkaukseen kansainvälisen liiton hyväksyntämerkillä. Lista kansainvälisen liiton hyväksymistä kuulista löytyy kv.liiton FIPJP:n internet-sivuilta. Näiden kuulien valmistajien on käytettävä hyväksyttyjä valmistus- ja laaduntarkistusmenetelmiä. Säännöt määrittelevät virallisten kuulien  painorajoiksi 650-800g  sekä halkaisijarajoiksi 70,5-80 mm. Samoin kuulille on annettu pintakovuusrajat, joissa valmistukseen käytetyn materiaalin kovuus saa vaihdella. 

Virallisten kuulien tuotannossa ja valmistustekniikassa kiinnitetään huomiota erityisesti niiden tasapainoisuuteen, oikeaan painoon ja halkaisijaan, sekä metalliseoksen laatuun ja tasalaatuisuuteen.

Virallisia kuulia valmistetaan eri metalliseoksista. Materiaali ja materiaalin ominaisuudet vaikuttavat mm. heittäjän käden tuntumaan kuulaan: liukkauteen tai  pitoon. Erityisesti materiaalin ruostuvuus tai  ruostumattomuus vaikuttaa tuntumaan.

Virallisia kuulia saa  erilaisin raidoituksin varustettuna sekä kovuusasteeltaan erilaisina. Kuulat myydään kolmen keskenään samanlaisen kuulan sarjoina. Kullakin kuulasarjalla on oma, yksilöllinen rekisterinumeronsa. Kuuliin on myös kaiverrettu valmistajan nimi, kuulan merkki sekä paino.

Kuulan hintaan  vaikuttaa huolellinen tekotapa ja ennen kaikkea kuulan valmistusmateriaali. Viralliset kuulat ovat kestäviä  ja niille annetaan  yleensä tehdastakuu.

Muutamat viralliset kuulavalmistajat tekevät hyväksyttyjen kilpailukuulien lisäksi ns. vapaa-ajankuulia.  Nämä poikkeavat muista vapaa-ajankuulista siinä, että ne tehdään samalla valmistusprosessilla kuin hyväksytyt pelikuulat. Ainoa poikkeus on kuulien materiaali, joka ei täytä kansainvälisen liiton viralliselle kuulalle asettamia vaatimuksia.

Snadista saatavilla myös kestäviä oikealla menetelmällä tehtyjä OBUT:n valmistamia vapaa-ajan kuulia.